9. Kommunicera servicesystemet via onboarding och microlearning

Filma och lägg in ditt servicesystem i en digital utbildningsplattform. Använd för att kommunicera ditt servicessystem vid onbarding och microlearning.