8. Struktur. Arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor

Vikten av specifika och mätbara arbetsbeskrivningar

 • Många gånger är arbetsbeskrivningar för ledare och medarbetare inte specifika och inte mätbara
 • Resultatet blir att ledare och medarbetare fokuserar på fel saker

Servicesystem:  

Utgå från ditt servicesystem  – skriv ner de kritiska punkterna dina ledare och medarbetare behöver göra varje dag – för att driva affären.

Vi rekommenderar att du: 

 • Mätbart: Se till att det är mätbart 
 • Se till att det är prioriterat 
 • Kommunicera via onboarding och över tid med microlearning

Här är ett exempel på vad en arbetsbeskrivning bör innefatta: 

I det här exemplet utgår vi från servicesystemet du har gått igenom, vi har tagit fram det vi prioritera:

Ledaren är en operativ ledare. I det här fallet är ledarens främsta uppgift att driva den dagliga budgeten och ha koll på personalkostnaderna. För att lyckas med det behöver ledaren driva medarbetarnas service & säljbeteenden, i det här fallet görs det genom ett kort skräddarsydda dagliga möten.

 • Ledaren har en daglig övergripande budget för sitt tema på 80 000 kr
 • Personalkostnader. Jämför gårdagens timmar jämfört med budget och utfall. Agera om utfall är för stort
 • Säkerställ att alla medarbetare har fått all relevant information via utbildningsplattform
 • Säkerställ KPI.er och service och säljbeteenden

Medarbetaren: Medarbetaren utgår från sin personliga budget och mål på service och säljbeteenden. Information får hen via det skräddarsydda mötet.

Efter du satt arbetsbeskrivningar – passa på att gå igenom SOP´s och checklistor

SOP´s

 • SOP står för Standard Operating Procedures
 • Vilka kritiska steg bör medarbetarna göra för att lyckas med en hållbar serviceleverans?
 • Kan vara ett kundmöte, ett gästmöte i reception, restaurang, bar, städ osv
 • SOP´s tydliggör och underlättar för medarbetare och säkerställer rätt serviceleverans

Checklistor: 

För att säkerställa och underlätta för driften, samarbeten mellan avdelningar – gå igenom och uppdatera dina checklistor. 

Grattis! Nu har du byggt ett hållbart servicesystem

Vi hjälper dig med att bygg en digital plattform för onboarding och micorlearning