7. Slogan

Ta fram en slogan som sammanfattar processen

Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.

Det gör att du som ledare slipper bli ”tjatig”. 

Tipps! 

Slogan kan vara något ni brinner för, ett förtydligande av era värderingar eller en sammanfattning, ett ord av systemet.