6. Gemensamma dagliga mål och kommunikation

Syfte, att driver service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag

01.

I era dagliga möten elller kommunikation (fysiskt eller digitalt) går ni igenom överenskomna beteenden, individuella mål, övergripande mål och beröm
 • Skapa samsyn genom att förklara överenskomna beteenden
 • Lyft och dela kollegors ”best practice”
 • Driv tydliga mål och KPIer
 • Om ni har fysiska möten, max 7 – 12 minuter. Se till att agendan är tydlig och anpassad efter att driva beteenden, mål och KPIer
 • Kommunicera via whiteboard, digital plattform eller digitala kanaler

02.

Öka försäljning.
En av de stora anledningarna till att ni har mötet varje dag är att ni skall driva försäljning och snittnotor
 • Individuella mål 
 • Gemensamma mål
 • KPIer som snittnotor

03

Kunskap
Driv kunskap i form av microlearning – varje dag.
Gö det via digital utbildningsplattform.

 • Fördjupning i produkt
 • Fördjupning i bemötande och önskade beteenden
 • Fördjupning i merförsäljning och önskade beteenden

04.

Daglig kommunikation är nyckeln till att lyckas
 • Mötena eller digital kommunikation är nyckeln till att driva försäljning, kunskap, attityd och beteenden 

05.

Hjälpmedel 
 • Du kan använda dig av befintligt kassasystem. Genom att programmera merförsäljning kan du få ut statistik varje dag på hur försäljning går
 • Mät beteenden.
  • Du kan mäta beteenden i kassasystem genom att gör en knapp
  • Du kan be dina medarbetare räkna och sen fylla i ett ark på hur många gånger de har gjort ett beteende 
  • Du kan använda dig av verktyg som Flic Smart Button där dina medarbetare trycker på knappen varje gång de har utfört ett beteende. De kan ha knappen på sig. Data samlas upp där du vill ha den

Här är en kort guide inför varje avsnitt.

 1. Guest/Customer Journey. Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.
 2. Medarbetarbeteenden. Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.
 3. Service & Säljbeteenden. Öka försäljning. Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster.
 4. Ledarskapsverktyget beröm. Ett ledarskapsverktyg är ledarskapsverktyget beröm. Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.
 5. Individuella dagliga mål. Gör att individen växer.
 6. Gemensamma dagliga mål och kommunikation. Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag, genom att kommunicera genom korta fysiska eller digitala möten. 
 7. Slogan. Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.
 8. Struktur, arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor. Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt.