5. Individuella dagliga mål

Individuella dagliga mål gör att individen växer.

 • Dagliga individuella mål ska driva beteenden som ökar försäljning och driver gästupplevelsen
 • Era dagliga mål driver servicesystemet. Målen sätter medarbetarna själva
 • Låt medarbetaren sätta sina egna mål. Ge ett par exempel på era dagliga mål inom:
 • Service- och medarbetarbeteenden
 • Produkt och / eller tjänst

När individen får sätta sina egna mål som coachas av medarbetare och ledare via beröm, så växer och stärks individen, som då vågar göra mer, varje dag

Mål bör vara:
 • Medarbetar, servicebeteenden och rekommendationsförsäljning/merförsäljning
Exempel, alla eller de delar som passar er
 1. x antal ggr. Hälsa på gästen när den kommer in. Med rätt attityd, kroppsspråk och leende
 2. x antal ggr. Rekommendera och styr gästen till i konceptet som gästen inte hade tänkt köpa
 3. x antal ggr. Storytelling
 4. x antal ggr. Hälsa och lär mig något personligt om mina kollegor – för att bygga relation.
 5. x antal ggr. Ta reda på om någon av mina stamgäster har behov av catering. Syfte – merförsälja fler av restaurangens produkter.
 6. x antal ggr. Beröm chefen/ledaren när hen gör ett bar jobb som ledare!
Så här kan du driva det.
 • Använd dig av whiteboard eller digital plattform. 
 • Placera synligt vid utgång till butik eller restaurang. Genom att synliggör målen för alla (medarbetare och ledare) – kan de berömma och uppmuntra varandra – vilket skapar en öppen och uppmuntrande kultur

Här är en kort guide inför varje avsnitt.

 1. Guest/Customer Journey. Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.
 2. Medarbetarbeteenden. Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.
 3. Service & Säljbeteenden. Öka försäljning. Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster.
 4. Ledarskapsverktyget beröm. Ett ledarskapsverktyg är ledarskapsverktyget beröm. Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.
 5. Individuella dagliga mål. Gör att individen växer.
 6. Gemensamma dagliga mål och kommunikation. Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag, genom att kommunicera genom korta fysiska eller digitala möten. 
 7. Slogan. Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.
 8. Struktur, arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor. Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt.