4. Ledarskapsverktyget beröm

Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.

 • Rätt genomfört beröm ger bara positiva effekter och vinster
 • Det är ett världens bästa och mest positiva ledarskap- och medarbetarverktyg

Syftet med att använda sig av beröm i servicesystemet är att:

 1. Driva de service- och medarbetarbeteenden du har tagit fram
 2. Genom att använda dig av beröm systematiskt, får du en organisation som är starkare och som litar mer på varandra
 3. Utbilda även medarbetare i beröm 

För att få ut maximal effekt med beröm så finns det ett par delar i kommunikation som är viktiga att beakta.

Förutsättningar för att få effekt med beröm:

 • Ärligt – Det måste vara befogat
 • Konkret – Det måste vara tydligt
 • Beskrivande – inte dömande
 • Personligt – då får du mer effekt
 • Ej beräknade – då blir du manipulativ
 • Lagom mängd – underlättar för mottagare
 • Uppmanande – få person att fortsätta

Sammanfattning: 

 1. Beskriv beteende
 2. Konkretisera
 3. Förstärk med superlativ
 4. Uppmana personen att fortsätt

Övergripande syfet med beröm är:

 • Motivera en person att bibehålla eller förstärka ett önskat beteende!
 • Detta innebär att så fort du ser ett beteende hos en medarbetare som du tycker är bra och som du vill ska fortsätta, så ska du berömma beteendet
 • Kom ihåg att det är skillnad på peptalk och beröm. Peptalk eller glada tillrop är inte att se som beröm. Beröm kräver lite mer för att du ska få önskad effekt

Inspiration

Hur vi berömmer gör skillnad
Bryter du ner ditt barns självkänsla?

Här är en kort guide inför varje avsnitt.

 1. Guest/Customer Journey. Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.
 2. Medarbetarbeteenden. Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.
 3. Service & Säljbeteenden. Öka försäljning. Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster.
 4. Ledarskapsverktyget beröm. Ett ledarskapsverktyg är ledarskapsverktyget beröm. Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.
 5. Individuella dagliga mål. Gör att individen växer.
 6. Gemensamma dagliga mål och kommunikation. Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag, genom att kommunicera genom korta fysiska eller digitala möten. 
 7. Slogan. Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.
 8. Struktur, arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor. Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt.