4. Ledarskapsverktyget beröm

Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.

 • Rätt genomfört beröm ger bara positiva effekter och vinster
 • Det är ett världens bästa och mest positiva ledarskap- och medarbetarverktyg

Syftet med att använda sig av beröm i servicesystemet är att:

 1. Driva de service- och medarbetarbeteenden du har tagit fram
 2. Genom att använda dig av beröm systematiskt, får du en organisation som är starkare och som litar mer på varandra
 3. Utbilda även medarbetare i beröm 

För att få ut maximal effekt med beröm så finns det ett par delar i kommunikation som är viktiga att beakta.

Förutsättningar för att få effekt med beröm:

 • Ärligt – Det måste vara befogat
 • Konkret – Det måste vara tydligt
 • Beskrivande – inte dömande
 • Personligt – då får du mer effekt
 • Ej beräknade – då blir du manipulativ
 • Lagom mängd – underlättar för mottagare
 • Uppmanande – få person att fortsätta

Sammanfattning: 

 1. Beskriv beteende
 2. Konkretisera
 3. Förstärk med superlativ
 4. Uppmana personen att fortsätt

Övergripande syfet med beröm är:

 • Motivera en person att bibehålla eller förstärka ett önskat beteende!
 • Detta innebär att så fort du ser ett beteende hos en medarbetare som du tycker är bra och som du vill ska fortsätta, så ska du berömma beteendet
 • Kom ihåg att det är skillnad på peptalk och beröm. Peptalk eller glada tillrop är inte att se som beröm. Beröm kräver lite mer för att du ska få önskad effekt

Inspiration

Hur vi berömmer gör skillnad
Bryter du ner ditt barns självkänsla?