2. Medarbetarbeteenden

Levandegör era värderingar.

 • Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare
 • Om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till konkreta beteenden
 • Trivs du på jobbet, är vi schysta mot varandra och bryr oss på riktigt så märker gästerna det

För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag.
Företag sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs, det blir floskler.
Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.
Vilka medarbetarbeteenden vill du se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

En framgångsrik företagskultur skall vara designad, väldefinierad, tydlig för alla och målinriktad

01.

Har du värderingar?

Om du eller ni inte har värderingar. Börja med att ta fram det.

02.

När du har värderingar

Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.
Vilka medarbetarbeteenden vill ni se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

03.

Exempel
 • Alla medarbetare hälsar på varandra med namn varje dag.
 • Det möjliggör att respekt och samarbete ökar hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till samsyn och stark företagskultur.
 • Viktigt att detta görs över avdelningar om du har en större organisation.

04.

Övning. Mapping Organizational Culture

Hyper Island har tagit fram en övning som hjälper dig att mappa upp ditt företags kultur. 

Summering

 • När du har provat ovanstående övning eller övningar. Ta dig en funderar och tänk på – hur vill du att dina medarbetare och ledare skall vara mot varandra och gästen? 
 • Den känslan – tar du med dig och gör konkreta beteenden

Exempel: 
1. Indiana University Health har satt upp en bild vid ingången.

2. Ett filmklipp där ”medarbetarna” själv får välja hur de vill bli bemötta när de kommer till ”arbetet”

Här är en kort guide inför varje avsnitt.

 1. Guest/Customer Journey. Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.
 2. Medarbetarbeteenden. Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.
 3. Service & Säljbeteenden. Öka försäljning. Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster.
 4. Ledarskapsverktyget beröm. Ett ledarskapsverktyg är ledarskapsverktyget beröm. Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.
 5. Individuella dagliga mål. Gör att individen växer.
 6. Gemensamma dagliga mål och kommunikation. Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag, genom att kommunicera genom korta fysiska eller digitala möten. 
 7. Slogan. Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.
 8. Struktur, arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor. Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt.