2. Medarbetarbeteenden

Levandegör era värderingar.

  • Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare
  • Om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till konkreta beteenden
  • Trivs du på jobbet, är vi schysta mot varandra och bryr oss på riktigt så märker gästerna det

För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag.
Företag sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs, det blir floskler.
Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.
Vilka medarbetarbeteenden vill du se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

En framgångsrik företagskultur skall vara designad, väldefinierad, tydlig för alla och målinriktad

01.

Har du värderingar?

Om du eller ni inte har värderingar. Börja med att ta fram det.

02.

När du har värderingar

Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.
Vilka medarbetarbeteenden vill ni se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?

03.

Exempel
  • Alla medarbetare hälsar på varandra med namn varje dag.
  • Det möjliggör att respekt och samarbete ökar hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till samsyn och stark företagskultur.
  • Viktigt att detta görs över avdelningar om du har en större organisation.

04.

Övning. Mapping Organizational Culture

Hyper Island har tagit fram en övning som hjälper dig att mappa upp ditt företags kultur. 

Summering

  • När du har provat ovanstående övning eller övningar. Ta dig en funderar och tänk på – hur vill du att dina medarbetare och ledare skall vara mot varandra och gästen? 
  • Den känslan – tar du med dig och gör konkreta beteenden