Star Service Method

Star Service Method.

Använd metoden för att skapa ett servicesystem för ditt varumärke.
Tar ditt varumärke och koncept till varje kund & gästmöte.
  1. Driver motivation, service och säljbeteenden. Tydliggör kultur, struktur, ledarskap, service, sälj, dagliga mål, daglig kommunikation
  2. Ökar guest experience och stärker employer branding. Mätbart via KPI:er
  3. Ökar försäljning. Mätbart via KPI:er

Gör test: Och se om du driver motivation, service och säljbeteenden, guest experience och employer branding i frontlinje.

Det finns två sätt att göra det på

Processkarta. Roadmap

Utbildningsplattform. Onboarding & microlearning

När du satt ditt servicesystem lägger du upp materialet i din utbildningsplattform, som onboarding och microlearning. Har du ingen plattform så har vi

Kurs innehåll

Expandera alla