7 STEG.

METOD SOM BYGG DITT SERVICESYSTEM & DRIVER BETEENDEN

 • Genom 7 steg tydliggör vi ditt företags kultur, struktur, ledarskap, service, sälj och dagliga mål
 • Gästupplevelse. Tar ditt koncept/varumärke till varje gästmöte, stärk employer branding
 • Använd servicesystemet med vår – LMS PLATTFORM – för onboarding och microlearning

1. Medarbetarbeteenden

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.
Läs mer

2. Service & säljbeteenden

Vilka servicebeteenden vill du se i gästmötet? Tar fram syfte, kroppsspråk, ögonkontakt, merförsäljning, rekommendationsförsäljning, storytelling och individens unikitet.​
Läs mer

3. Ledarskapsverktyget beröm

För att stärka medarbetar- och servicebeteenden ska alla (medarbetare och ledare) arbeta med ledarskapsverktyget beröm. Det gör att hela organisationen arbetar med att stärka önskade beteenden som lyfter varandra, vilket bygger en positiv kultur.
Läs mer

4. Individuella dagliga mål

När individen får sätta sina egna mål, som coachas av ledare och medarbetare via beröm, så växer och stärks individen, som göra mer, varje dag.

 1. Medarbetar-, service- och säljbeteenden
 2. Produkt och / eller tjänst
  Läs mer

5. Gemensamma dagliga mål och kommunikation

I era dagliga möten eller daglig kommunikation går ni igenom:

 • Överenskomna beteenden och mål. Individuella medarbetar-, service- och säljbeteenden. Övriga relevanta dagliga mål, KPI:er och daglig budget
 • Beröm. Beröm hjälper, kritik stjälper
 • Lyft och dela kollegors ”best practice”. Led genom att visa
 • Skapa samsyn genom att förklara och visa överenskomna beteenden
  Läs mer

6. Slogan

Ta fram en slogan som sammanfattar processen. Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.​
Läs mer

7. Struktur.
Arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor

För att tydliggöra för ledare och medarbetare vad dina förväntningar som ledare är behöver du: 

Se över dina arbetsbeskrivningar. Arbetsbeskrivningarna skall beskriva de konkreta beteenden som hänger ihop med att driva affären – varje dag. 
Läs mer