Servicesystem

SERVICESYSTEM

STAR SERVICE

METHOD – 6 STEG TILL SERVICE I VÄRLDSKLASS

 • Tar ditt varumärke till varje gästmöte
 • Tar fram och implementerar service- och medarbetarbeteenden
 • Passar för servicebranschen, för hela varumärket, eller per avdelning

Garanterad ökad lönsamhet.

Stärker medarbetarkulturen .

Stärker gästupplevelsen.

Service – det starkaste konkurrensmedlet – idag och i framtiden

 • Med hjälp av tydliga processer och systematisering stärks personal och gästmötet tydliggörs.
 • Service = Försäljning och upplevelse
 • Vi har en digital plattform för kunskap och inspiration och fysiska processkort hjälper och tydliggör metoden.

Vår metod tar vid era ledar- och managementsystem – och når hela vägen fram till varje medarbetar och till varje gästmöte.

Går även att använda i era on-boardingprocesser.

VÅR METOD, SERVICESYSTEM 6 STEG:

 1. Medarbetarbeteenden
 2. Servicebeteenden
 3. Beröm
 4. Individuella dagliga mål
 5. Skräddarsydda dagliga möten
 6. Slogan

Är ni en större organisation?
Vi arbetar med train the trainer.

Metoden går att mäta, från beteenden till försäljning

 • Merförsäljning via kassasystem
 • Beteenden via Flic
 • Gäst och medarbetarundersökningar
 • Mystery Shopper

Hur du driver processen och metoden

Ta hjälp av School of Service för att driva era processer.

Egna processer:

 • Du kan köpa korten och använda den digitala plattformen för att driva dina egna processer.