SOS Metod. Webbkurs

Driv, vision, företagskultur, beteenden och mål – varje dag

Skapa ett servicesystem för frontlinjen.

Använd dig av SOS Metod som stöd i processen.

 • Driver motivation, medarbetar-, service- och försäljningsbeteenden
 • Tydliggör företagskultur, struktur, ledarskap, service, försäljning, dagliga mål, daglig kommunikation
 • Ökar kund/gästupplevelsen och stärker employer branding
 • Mät via tydliga KPI:er

Gå igenom de 8 avsnitten i kursinnehåll längst ner på sidan. Ta fram ditt innehåll under varje del.

Läs kort guide inför varje avsnitt nedan, informationen ligger även under material längst upp i varje avsnitt.

Här är en kort guide inför varje avsnitt.

 1. Guest/Customer Journey. Genom att kartlägga gästresan kan man förstå de olika stadierna en typisk gäst går genom. Att förstå dessa stadier hjälper dig att förstå olika beröringspunkter i gästens resa och detta gör det möjligt för dig att höja gästupplevelsen och driva din egen affär.
 2. Medarbetarbeteenden. Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av dina värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.
 3. Service & Säljbeteenden. Öka försäljning. Konkreta beteenden driver försäljning, guest experience och återkommande gäster.
 4. Ledarskapsverktyget beröm. Ett ledarskapsverktyg är ledarskapsverktyget beröm. Att ge beröm handlar om att vilja ge motivation och inspiration samt uppmärksamma och förstärka önskade beteenden.
 5. Individuella dagliga mål. Gör att individen växer.
 6. Gemensamma dagliga mål och kommunikation. Driv service, sälj och medarbetarbeteenden – varje dag, genom att kommunicera genom korta fysiska eller digitala möten. 
 7. Slogan. Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.
 8. Struktur, arbetsbeskrivningar, SOP och checklistor. Arbetsbeskrivningar bör vara mätbara, prioriterat och kommunicerade. De bör reflektera de beteenden och mål du och din verksamhet har satt.
 9. Filma och lägg in allt i en digital utbildningsplattform. Använd för att kommunicera ditt servicessystem vid onbarding och microlearning.