Star Service Metoden


STAR SERVICE.

METOD – 6 STEG TILL SERVICE I VÄRLDSKLASS

 • Tar ditt varumärke till varje gästmöte
 • Tar fram och implementerar service- och medarbetarbeteenden
 • Passar för servicebranschen, för hela varumärket, eller per avdelning

Svenska

English

Garanterad ökad lönsamhet.

Stärker medarbetarkulturen .

Stärker gästupplevelsen.

Service – det starkaste konkurrensmedlet – idag och i framtiden

 • Med hjälp av tydliga processer och systematisering stärks personal och gästmötet tydliggörs.
 • Service = Försäljning och upplevelse
 • Vi har en digital plattform för kunskap och inspiration och fysiska processkort hjälper och tydliggör metoden.

Vår metod tar vid era ledar- och managementsystem – och når hela vägen fram till varje medarbetar och till varje gästmöte.

Går även att använda i era on-boardingprocesser.

VÅR METOD, SERVICESYSTEM 6 STEG:

 1. Medarbetarbeteenden
 2. Servicebeteenden
 3. Beröm
 4. Individuella dagliga mål
 5. Skräddarsydda dagliga möten
 6. Slogan

STEG 1: Medarbetarbeteenden.
Levandegör värderingar.

STEG 2: Servicebeteenden.
Levandegör: Syfte, kroppsspråk, merförsäljning.

STEG 3: Beröm.
Levandegör ledar- och medarbetarskap.

STEG 4: Individuella dagliga mål.
Driver & utvecklar individen.

STEG 5: Dagliga skräddarsydda möten.
Driver servicesystemet.

STEG 6: Slogan.
Levandegör servicesystemet.

Är ni en större organisation?
Vi arbetar med train the trainer.

Metoden går att mäta, från beteenden till försäljning

 • Merförsäljning via kassasystem
 • Beteenden via Flic
 • Gäst och medarbetarundersökningar
 • Mystery Shopper

Vi har tagit fram fysiska och digitala processkort

Hjälper dig att processa metoden och göra workshops.

Tryck på korten så öppnas bildspel:

 • Korten går att anpassa till ditt varumärke
 • Vill du ha de fysiska korten på ditt språk? Kontakta oss eller gå in och titta på korten under respektive avsnitt, här kan du översätt till ditt språk börja HÄR

Vill du köpa korten?

Digital plattform

Ni har även stöd från vår vår digitala plattform där vi beskriver hur ni kan använda er av korten, ger exempel och inspiration.

Hur du driver processen och metoden

Ta hjälp av School of Service för att driva era processer.

Egna processer:

 • Du kan köpa korten och använda den digitala plattformen för att driva dina egna processer.
 • Korten går att använda som helhet eller så plockar du ut de beteenden du behöver arbeta med