Servicesystem - Star Service Method, 7 steg som leder till service i världsklass

1. Medarbetarbeteenden2. Service & Säljbeteenden3. Beröm 4. Individuella mål5. Dagliga mål6. Slogan7. Arbetsbeskrivningar

Syfte:
  • Driva nöjda och återkommande gäster. Service, sälj och upplevelse i gästmötet

  • Stärka medarbetarkulturen, tydliggöra medarbetarens roll i gästmötet med service- och medarbetarbeteenden

Tar ditt varumärke till varje gästmöte, i 7 enkla steg

Tar fram och implementerar service- & medarbetarbeteenden. Passar för servicebranschen, för hela varumärket eller per avdelning.

Garanterad ökad lönsamhet 
Med hjälp av tydliga processer och systematisering stärks personal och gästmötet tydliggörs.

 Metoden + Digital utbildningsplattform / Akademier / Onboarding / Microlearning
Används av flera stora varumärken för att säkerställa service och sen bygga digitala akademier eller digitala utbildningar och onboarding. 
LÄS MER

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.

Läs mer

Vilka servicebeteenden vill du se i gästmötet? Tar fram syfte, kroppsspråk, ögonkontakt, merförsäljning, rekommendationsförsäljning, storytelling och individens unikitet.​

Läs mer

För att stärka medarbetar- och servicebeteenden ska alla (medarbetare och ledare) arbeta med ledarskapsverktyget beröm. Det gör att hela organisationen arbetar med att stärka önskade beteenden som lyfter varandra, vilket bygger en positiv kultur.

Läs mer

Dagliga individuella mål driver servicesystemet. Målen sätter medarbetarna själva. Ge ett par exempel på era dagliga mål inom: 

1.Service- och medarbetarbeteenden
2.Produkt och / eller tjänst När individen får sätta sina egna mål som coachas av medarbetare och ledare via beröm, så växer och stärks individen, som vågar göra mer, varje dag.

Läs mer

I era dagliga möten går ni igenom överenskomna beteenden, mål och beröm. Lyssna hjälper, kritik stjälper Led genom att visa. Lyft och dela kollegors ”best practice”. Skapa samsyn genom att förklara överenskomna beteenden. Nyckeltal – Individuella dagliga mål. Service- och medarbetarbeteenden. Produkt och/eller tjänst. Övriga relevanta dagliga mål.​

Läs mer

Ta fram en slogan som sammanfattar processen Syftet med en slogan är att medarbetare och ledare ska på ett lättsamt och tydligt sätt påminna varandra i den dagliga driften om servicesystemet.​

Läs mer

För att tydliggöra för ledare och medarbetare vad dina förväntningar som ledare är behöver du: 

Se över dina arbetsbeskrivningar. Arbetsbeskrivningarna skall beskriva de konkreta beteenden som hänger ihop med att driva affären – varje dag. 

Läs mer

Kontakta oss så berättar vi mer

Längre ner på sidan ligger 6 avsnitt med inspiration och fördjupning. 
Vill du ha hjälp med att bygga servicesystem för ditt varumärke? Kontakta oss. 

Fler filklipp på Engelska kommer inom kort. 

Gå igenom varje kapitel, innan du startar reflektera över:

Steg 1
Steg 1

Vilken stämning vill du ha på din arbetsplats

Tänk igenom hur du vill ha det på din arbetsplats.

Hur vill du att chefer och medarbetare behandlar varandra?

När du kommit fram till hur du vill ha det, börja fundera på hur du skall konkretisera dina värderingar – så de levandegörs, varje dag.

Steg 2
Steg 2

Gästupplevelse

Hur vill du att dina gäster bemöts?

Vilken – vilka upplevelser vill du att dina gäster ska vara med om? 

Hur skall dina gäster känna, när de lämnar er? 

Hur skall du se till att varje gästmöte blir unikt? 

 

Steg 3
Steg 3

Systematisera

Hur skall du systematiser att:

– medarbetare lever dina värderingar? 

-att dina gäster blir återkommande gäster 

Hur skall du ge rätt förutsättningar till din personal? 

Hur skall du träna, mäta och följa upp?