Servicesystem


SERVICESYSTEM – 6 STEG TILL SERVICE I VÄRLDSKLASS

 • Tar ditt varumärke till varje gästmöte
 • Tar fram och implementerar HUR:et i service- och medarbetarbeteenden
 • Passar för servicebranschen, för hela varumärket, eller per avdelning

Garanterad ökad lönsamhet

Stärker medarbetarkulturen

Stärker gästupplevelsen

Service – det starkaste konkurrensmedlet

 • Med hjälp av tydliga processer och systematisering stärks personal och gästmötet tydliggörs.
 • Vi har en digital plattform för kunskap och inspiration.
 • Fysiska processkort hjälper och tydliggör processen.

Vår metod tar vid era ledar- och managementsystem – och når hela vägen fram till varje medarbetar och till varje gästmöte.

Går även att använda i era on-boardingprocesser.

VÅR METOD, SERVICESYSTEM 6 STEG:

STEG 1: Medarbetarbeteenden.
Levandegör värderingar.

STEG 2: Servicebeteenden.
Levandegör: Syfte, kroppsspråk, merförsäljning.

STEG 3: Beröm.
Levandegör ledar- och medarbetarskap.

STEG 4: Individuella dagliga mål.
Driver & utvecklar individen.

STEG 5: Dagliga skräddarsydda möten.
Driver servicesystemet.

STEG 6: Slogan.
Levandegör servicesystemet.

Mäta beteenden och försäljning

 • Merförsäljning via kassasystem
 • Beteenden via Flic
 • Gäst och medarbetarundersökningar
 • Mystery Shopper

För att stärka vår metod har vi processkort

Processkorten – ta en titt.

Hur du använder korten:

Processa med School of Service

Ta hjälp av School of Service för att driva era processer.

Egna processer

 • Du kan köpa korten och använda dem i egna processer
 • Korten kan du använda som helhet eller så plockar du ut de beteenden du behöver arbeta med
 • På korten står det enkla förklaringar och frågeställningar
 • Du har tillgång till vår digitala plattform. Läs mer längre ner på sidan

Digital plattform

Ni har även stöd från vår vår digitala plattform där vi beskriver hur ni kan använda er av korten, ger exempel och inspiration.

Det finns 7 avsnitt, en del med flera avsnitt under varje del.