5. Klagomålshantering

Klagomålshantering

Så här gör vi när gästen inte är nöjd. 

Notering: 
När du sett klart filmklippet, gå längre ner på sidan för att komma till nästa sektion. 

4 steg:

1. Lyssna aktivt – visa intresse
2. Sammanfatta och visa aktivt att du har lyssnat
3. Visa empati, omtanke & förståelse 
4. Ställ en motfråga – fokusera på att lösa