6. Verktyget Jag-budskap

Syfte: Jag – Budskap
Att motivera en person att förändra ett oönskat beteende.

I det här avsnittet skall vi gå igenom ett verktyg som hjälper dig som medarbetare och ledare att framföra konstruktiv kritik på ett enkelt sätt. 

Verktyget är Jag-budskap och består av 5 steg. Se filmklipp och gå sen vidare till fördjupning. 

Summering

Ta 5 minuter och skriv ner:

Frågeställning:

 • Vad är viktigt att tänka på om du ska ge negativ kritik eller tillrättavisningar?

Det övergripande syftet med konstruktiv kritik är att:

 • ”Motivera en person att förändra ett oönskat beteende!”
 • En rättighet som chef är att förstärka önskade beteenden genom bland annat beröm. En skyldighet som chef är att rätta till oönskade beteenden
 • När det gäller att ge negativ kritik eller förändra ett oönskat beteende är det mycket viktigt att det sker på ett konstruktivt sätt. Det ökar mottagligheten hos personen och det ökar också möjligheten att det sker en förändring i personens beteende
 • Hur gör du detta?
 • Kritik som syftar till att förändra oönskade beteende måste vara konstruktiv!

När det gäller att förändra oönskade beteenden kan du gå tillväga på olika sätt. Ett sätt är att helt uppmana eller säga till en person på enklaste sätt:

 • “Oscar, tänk på att städa efter dig när du har haft möte!”
 • I de bästa av världar kommer denna tillrättavisning att räcka och problemet är ur världen. Du kanske inte behöver tillrättavisa fler gånger.
 • Dessvärre kommer det inte alltid vara så enkelt. Det händer ofta att människor faller tillbaka i samma beteendemönster. Då behöver du eskalera och förstärka ditt ledarskap så att du får mer effekt i din tillrättavisning.

När du ska eskalera och förstärka ditt ledarskap är det ännu viktigare att du är konstruktiv.

 • Att vara konstruktiv innebär bland annat att du tillrättavisar personen för att du vill utveckla personen
 • Vidare måste du vara beskrivande, konkret samt basera din tillrättavisning på fakta

Ett Jag – Budskap består av fem steg.

 1. Beskriver beteendet
 2. Beskriver din känsla/upplevelse
 3. Beskriva konsekvensen
 4. Ge eller hitta en lösning
 5. Få ett på accept på lösningen av personen
 • I steg ett beskriver du beteendet eller företeelsen.
 • I steg två beskriver du din känsla eller upplevelse av beteendet eller företeelsen. Du använder dig av ordet ”Jag” för att stärka, att DU känner så här (det blir starka då).
 • I steg tre beskriver du konsekvensen av beteendet eller företeelsen.
 • I steg fyra ger du ett förslag på lösning som ändrar beteendet eller företeelsen. I vissa fall kan du fråga efter en lösning för att öka motivationen hos personen.
 • I steg fem vill du få ett accept på lösningen från personen genom en styrd fråga.

Jag – Budskap använder du i situationer som du känner är mindre allvarliga och där det räcker med tydlig tillrättavisning.

 • Syftet med ett Jag – Budskap är att motivera en person att förändra ett oönskat beteende – mindre allvarligt!
 • Med ett Jag – Budskap kan förändra och utveckla både beteenden och verksamhet. Syftet med ett Jag – Budskap är också att få mottagaren att inse att du, på ett lugnt och konstruktivt sätt, menar allvar.
 • Lyckas du med detta kommer du att upplevas som en rak, ärlig, trovärdig och professionell ledare

Prova nu själv.

Börja med att skriva personens namn.

 • Beteende. Tänk på̊ en situation som återkommande stör eller irriterar dig. Vad är det personen gör som irriterar eller upprör dig? Beskriv så konkret som möjligt.
 • Känsla. Vad känner du då? Beskriv känslan eller känslorna.
 • Konsekvenser. Vad kan det få för konsekvenser för era kollegor ?
 • Alternativt beteende Vad skulle du hellre vilja att personen gjorde? Kom med förslag som kan öka chanserna att ni möts. Fokusera på beteenden och beskriv så konkret som möjligt.

Ditt jag-budskap:

Pröva nu att formulera ett eget jag-budskap utifrån vad du har skrivit ovan. Glöm inte att säga ”JAG”.

Reflektera i 5 minuter.

 • Hur påverkar det här dig? För att använda Jag-budskapet ofta, vilka beteenden måste du då träna på och utveckla? 
 • Reflektera och skriv ner på ett papper eller i ett dokument. 
 • Är du ledare? För att använda Jag-budskapet ofta  vilka beteenden måste du då träna på och utveckla för att leda dina medarbetare?