2. Kroppsspråk

Vikten av ögonkontakt, kroppsspråk och attityder i gästmötet.

Vi går igenom:

  • Vikten av ögonkontakt, kroppsspråk
    och rätt attityd i gästmötet.
  • Spegelneuroner. Hur negativa och positiva attityder påverkar våra medarbetare, gäster vilket påverkar om våra gäster kommer tillbaka.

Filmklippet är ca 8 minute

Summering

Kroppsspråk

Om vi förutsätter att:

– Rädslor för att äga eller ta kommandot i gästmötet finns
– Att speglneuroner finns vilket innebär att vårt kroppsspråk, vår attityd speglar av sig till kollegor och medarbetare och gäster vilket påverkar gästupplevelsen
– Kunskap är en viktig del för att du skall känna sig trygg och kunna äga i gästmötet
– Träna i bemötande är avgörande för att säkerställa att våra gäster inte lämnar oss (68% lämnar oss för dåligt bemötande)
– Att vara yrkesstolt är avgörande

Reflektera i 5 minuter

– Hur påverkar det här dig?
– För att göra det här vid varje gästmöte vilka beteenden måste du då träna på och utveckla
– Vilka beteenden behöver du utveckla?
– Är du ledare? Hur skall du stärka dina medarbetare att utveckla dessa beteenden?
– Reflektera och skriv ner på ett papper eller i ett dokument