1. Service

Service är pengar är upplevelse är återkommande gäster

Här följer tre filmklipp.

Filmklipp ett, introduktion – vår definition av service, ur företagets perspektiv och ur gästens perspektiv. 

Filmklipp två handlar om service och sälj och hur det bidrar till upplevelse och återkommande gäster. 

Filmklipp tre handlar om hur mycket du faktiskt kan bidra till ekonomin på ditt företag genom att merförsälja eller rekommendationsförsälja. 

Summering

Kunskap

Kunskap är en av de viktigaste komponenterna till ett lyckat gästmöte.
Har du kunskap blir du avslappnad och säker i gästmötet, vilket resulterar i att gästen får förtroende för dig och genuina relationer byggs.

Din story/Storytelling

“Min personliga favorit är…”
“Jag tycker verkligen om…”
“Jag rekommenderar…”

Dåligt sälj är självsanerande, gästen kommer inte tillbaka

Många gånger pratar vi om att det är “fult” att sälja.

Vår syn är: Om gästen inte är nöjd – kommer gästen inte tillbaka. Det blir därför viktigt att du säljer produkter och upplevelser på rätt sätt. Det kräver att du är kunnig, att du har en känsla för att läsa av gästen och dess behov.

  • Försäljning vid varje gästmöte resulterar i stor försäljning på ett år
  • Du påverkar företagets ekonomi och återkommande gäster

Reflektera i 5 minuter – Hur påverkar det här dig?

– För att göra det här vid varje gästmöte vilka beteenden måste du då träna på och utveckla?
– Hur skall du ta ansvar för och se till att du har rätt kunskap? Behöver du utveckla din retorik för att styra gästen. “Jag rekommenderar”… Gör ett realistiskt räkneexempel. Hur mycket skulle du kunna merförsälja, genom att rekommendera – vid varje gästmöte. Hur mycket blir det på ett år?
– Reflektera och skriv ner på ett papper eller i ett dokument.
– Är du ledare? Hur skall du stärka dina medarbetare att utveckla dessa beteenden?