Scandinavian Resort

Notering: Innan denna sida får individen en länk till en landningssida där det loggar in. Jag spelar in en instruktionsfilm och berättar och visar:

  • En överblick av innehållet i utbildningen
  • Hur lång tid det tar
  • Vad vi förväntar oss under och efter de gått igenom utbildningen
  • Hur de kan använda utbildningen över tid (ladda ner “app” osv)

Den här sidan (nedan) skall vara “lätt” och välkomnande – kanske du Thommy + Oskar (utb ansvarig) + ? på en bild och en kort välkomst text. 
Sen kör de igång.