Scandinavian Resort

  1. Notering: Innan denna sida får individen en länk till en landningssida där det loggar in. De kan logga in med egen e-mail adress. Vi/ni kan sen kommunicera under säsong via systemet eller på annat sätt med uppdateringar eller att förstärka vissa delar från utbildningen för exempelvis påminnelse
  2. Nedan är ett förslag som vi diskuterat. Det går att ändra, byta ut namn på avsnitt, lägga till kunskapstest efter varje del
  3. Det går också att skapa flera utbildningar som inte skall ligga i denna. Exempelvis. Kan vara ledarskap eller andra delar som inte passar in i denna utbildning/onboarding
  4. Fridas film ligger i första avsnittet. Först tänker jag att er paneldebatt ligger, sen kommer Fridas filmklipp
  5. Nedan. Hälsas medarbetare välkomna och berättar om syftet med utbildningen

Denna sida:

  • En överblick av innehållet i utbildningen
  • Vad vi förväntar oss under och efter medarbetarna gått igenom utbildningen
  • Hur den kan använda utbildningen över tid