Cafe Latte och Latte Macchiato

Latte Macchitao och Cafe Latte

Cafe Latte 
En tredjedel espresso, två tredjedelar het mjölk med ett tunt lager av skum på toppen.

Latte Macchiato
Latte Macchiato är en ångad mjölk med bara en skvätt espresso som hälls på toppen – alltså mindre espresso än en Cafe Latte

Mjölken får aldrig värmas mer än 65 grader

Se två olika filmklipp nedan:

Cafe Latte

1. Spola rent (flasha)2. Töm handtaget3. Torka rent handtaget4. Fyll på espresso5. Tampa6. Torka spillbrickan7. Värm mjölk 8. Brygg

Här gör vi en Cafe Latte med en dubbel shot. Ta reda på hur du gör på din arbetsplats. 

Träna på att skumma och hälla mjölken. 

Latte Macchiato

1. Spola rent (flasha)2. Töm handtaget3. Torka rent handtaget4. Fyll på espresso5. Tampa6. Torka spillbrickan7. Värm mjölk 8. Häll mjölk 9. Toppa – en shot!

Här gör vi Latte Macchiato. Vi har valt att använda oss av ett glas. Ta reda på hur du gör på din arbetsplats. 

Ångad mjölk med bara en skvätt espresso som hälls på toppen – alltså mindre espresso än en Cafe Latte. 

Träna på hur du gör latte art på toppen.