Espresso, Dubbel Espresso och Ristretto

Espresso är kärnan i många kaffedrycker

Ristretto betyder ”begränsad” på italienska. I samband med kaffe hänvisar ristretto till en kort (begränsad) shot med espresso, vilket innebär att baristan bara drar den första delen av espresson.

  • Espresso är en shot.
  • Dubbel espresso är två shots.

Wikipedias definition av Barista är = Barista är en bartender som tillreder kaffedrinkar av olika slag. På italienska innebär barista en vanlig bartender. Ordet har kommit att syfta på en person som är skicklig i att tillreda drycker baserade på kaffe, ungefär som en vinets sommelier.

Espresso

  1. Spola rent – flasha
  2. Töm handtaget
  3. Torka rent handtaget
  4. Fyll på espresso
  5. Tampa
  6. Torka spillbrickan
  7. Brygg

I den här filmen gör vi en dubbel espresso.