Cortado

Cortado

En cortado är en dryck som består av espresso blandad med en ungefär lika stor mängd varm mjölk för att minska surhetsgraden. Mjölken i en cortado är ångad, men inte skummig och ”strukturerad” som i många italienska kaffedrycker.

Ordet cortado är det sista verbet av det spanska verbet cortar (att klippa), i betydelsen ”utspädd”, och kan hänvisa olika till antingen kaffe eller espressodrycker i hela Spanien, Portugal och Kuba.

Cortado

  1. Spola rent (flasha)
  2. Töm handtaget
  3. Torka rent handtaget
  4. Fyll på espresso
  5. Tampa
  6. Torka spillbrickan
  7. Värm mjölk
  8. Brygg

Cortado kan vara på enkel eller dubbel shot. Hälften espressokaffe, hälften varm mjölk. 

Mjölken får aldrig vara varmare än 65 grader.