Cappuccino

Cappuccino

Cappuccino har 1-2 shots av espresso (den andra shotten är vanligare i Amerika eftersom de i allmänhet använder större koppar).

Cappuccino är en tredjedel espresso, en tredjedel mjölk, en tredjedel skum. 

Mjölken får aldrig värmas mer än till 65 grader. 

Cappuccino är en espressobaserad kaffedryck som har sitt ursprung i Italien och är traditionellt beredd med ångad mjölk och mjölkskum på toppen.

Cappuccino

  1. Spola rent (flasha)
  2. Töm handtaget
  3. Torka rent handtaget
  4. Fyll på espresso
  5. Tampa
  6. Torka spillbrickan
  7. Skumma mjölk
  8. Brygg

I den här filmen gör vi en Cappuccino. 

Ta dig en extra titt på när mjölken häls upp. 
Träna själv – enklare än vad du tror!