Viktiga telefonnummer

Driftansvarig                                                                  

Luke 0724 480843

Köksansvarig och ägare                                                                           
Martin 0703 893594