Timbank

Perioden är 24 veckor och snittet per månad ska vara 173,5 timmar. Om en timanställd jobbar mer eller mindre lämnar de anmärkning för attestering av platschefen. Timbank regleras varje kvartal första avstämningen 31 januari. Efter det sker löpande  uppdatering. Det är ett ömsesidigt ansvar att kraven på timbanken uppfylls.