Kollektivavtal

Folkparken har kollektivavtal med Visita HRF och tillämpar avtalet för samtliga anställda inom avtalsområdet. Vi hänvisar till kollektivavtalet om allmänna anställningsvilkor för ytliggare information kring anställningsfrågor.
http://www.visita.se/globalassets/mina-anstallda/dokument/kollektivavtal/visita-hrf-grona-riksen-2017-2020.pdf