Innan/Efter arbetspasset

Lämna jobbet

När du har gått av ett pass, så önskar vi att du verkligen tar ledigt och lämnar lokalen. Vill du umgås med dina arbetskamrater ska detta göras då ni är lediga och på annan plats. Detta för att inte störa dina arbetskamrater som jobbar och för att du vistas i lokalen där gäster som du kan ha serverat befinner sig.

Säkerhet på arbetsplatsen

  • Gå igenom med närmsta chef vilka larm som finns i lokalen.
  • Lås alltid in dina egna värdesaker i omklädningsrummets skåp.
  • Var uppmärksam på människor som uppträder konstigt, är märkbart berusade eller ovanligt högljudda.
  • Släpp aldrig in någon okänd bakom kassalinjen.
  • Ge aldrig bort mat eller dryck till någon. Att avsiktligt ge bort mat eller dryck betraktas som stöld. Om du är osäker fråga arbetsledaren.
  • Om media kommer till restaurangen, svara inte på några frågor utan hänvisa omedelbart till närmsta chef.