Dryck på jobbet. Personalrabatt. Representation/bjud

  • Under ditt arbetspass är det viktigt att du dricker mycket vatten, speciellt om du arbetar i köket där det är varmare.
  • Det är endast tillåtet att dricka vatten/måltidsdryck/bryggkaffe och läsk från läskmaskinen under tiden som du jobbar, inga andra drycker.

Personalrabatt

  • Samtlig personal erhåller 25% personalrabatt på mat och alkoholfri dryck. Denna utgår ej på rabatterade produkter.

Representation/bjud

  • Representation skall godkännas av verksamhetschef. Eventuell bjud/rabatter mot gäst godkänns av Luke eller Sebastian.