Brand

Vid brand så vet ansvariga på plats vad som skall göras.

För dig som anställd är det viktigt att du vet var du skall hänvisa gäster och medarbetare.
Vid ingången till Folkparken finns en utrymningsplan.

Vid din introduktion kommer vi visa var du skall hänvisa gäster och medarbetare.