Arbetstider

  • Vi försöker lägga ett schema månadsvis och publicera det 14 dagar innan det börjar gälla, detta för att du ska kunna planera din tid och ha god framförhållning.
  • Vi förväntar oss att du söker ledigt skriftligen i god tid. Blanketter för det finns på kontoret eller hos verksamhetschefen.
  • Vill du byta ett pass med en arbetskamrat måste det godkännas av verksamhetschefen och signeras av denna.
  • Den tid som det står att du börjar jobba på ditt schema förväntas du vara ombytt och startklar vid stämpelklockan.
  • Har du önskemål eller frågor på ditt schema kontaktar du verksamhetschefen.
  • Vill du byta ett pass med en arbetskamrat måste det godkännas av  och signeras av ansvarig.