Personalhandbok och policies

Syfte

Personalhandbokens syfte är att ge vägledning samt fungera som en uppslagsbok för alla anställda på Folkparken gällande personalfrågor och policys

Vi är Folkparken

Välkommen till sex meters takhöjd, stålbalkar och oputsade väggar. Köket har både ett stort amerikanskt rök skåp och en argentinsk kolgrill. Menyn bygger på ame­rikansk BBQ med influenser från hela världen. Flera rätter är helt vegetariska och utgår från rökta och grillade grönsaker i säsong.

Efter många år i restaurangbranschen så infinner sig insikten att det är hantverket som är viktigast av allt. Det vill säga förmågan att göra det rätta när det gäller val av råvaror och hur de tillagas. Lägg därtill spännande smakkombinationer och oväntade lösningar.

Den klassiska folkparken var en del av det framväxande folkhemmet. Plötsligt fanns det något kul och spännande för alla. När det begav sig fanns det hundratals folkparker som sprakade av liv.

Från och med nu finns det en folkpark, med maten och drycken som huvudattraktion, mitt i Stockholm. Det är ni, vi, och alla oss tillsammans som skapar magin innan för väggarna på Folkparken. Välkomna till värdens roligaste resa som har ett mål, att nå toppen!