Introduktion

Börja med en inloggningssida. 

Här kan du lägger upp information och instruktioner för hur individen loggar in, instruktion och vilka förväntningar du har på individen. 

Genom att skapa individuell inloggning går det att följa individen under processen och över tid, kommunicera med individen och använda för micro learning, genom att exempelvis öva på vissa avsnitt eller skicka ut ENPS. 

Spela videoklipp

Efter varje film

  • Går det att lägga upp sammanfattningar, länkar och PDF
  • Går att ha kunskapstest efter varje avslutat kapitel 
  • Går att ha ytterligare nivåer i form av avsnitt under varje kapitel
Gå nu vidare till nästa del:)