En hållbar besöksnäring

Syfte

Syfte är

Mål

Målet är

Här följer

Gå igenom varje del. Du kommer får information, gå igenom frågor…

Notering

  • Går att bygga upp olika avsnitt
  • Går att lägga upp prov/tester
  • Går att lägga upp dokument, loggor osv för nerladdning
  • Går att lägga upp spärrar och lösenord