Digitala utbildningar


Vi har digitala utbildningar för företag/organisationer och för individer som skall in i branschen.

För företag och organisationer:

 • Förlänga utbildningsperioden: Deltagare kan arbeta mellan utbildningar eller ha tillgång till material efter utbildningen.
 • Onboarding: Informera och utbilda medarbetare – före och under anställningen eller före, under, efter utbildningsperioden

Kurser kan innehålla alla typer av filer: Filmer, bilder, texter och prov.

För privatpersoner som skall in i branschen eller precis har börjat:

Kursen passar dig som skall arbete på hotell, restaurang, café eller fast causal.

Kurser kan innehålla alla typer av filer: Filmer, bilder, texter och prov.

När du har fullföljt kursen får du ett diplom.

Kursinnehåll:

 • Vad service är
  • Ur gästens perspektiv
  • Ur företagets perspektiv
 • Olika typer av gäster
 • Rekommendationsförsäljning (merförsäljning)
 • Kroppsspråk, vikten av ögonkontakt och kroppsspråk
 • Attityd – vikten av din attityd mot dig medarbetaren, gästen och arbetsgivaren
 • Ledarskapsverktyg
  • Jag budskap
  • Beröm

Event och Matsalsarbete:

 • Grundläggande serveringsteknik
  • A la carte
  • Event
 • Grundläggande om glas, bestik och tallrikar
 • Hur du häller och presenterar vin

Tilläggskurs:

 • Servicesystem – exempel på hur ett servicesystem kan se ut i fontlinjen

 

 

 

Kursinnehåll