Coaching

6 tillfällen med Oscar Lindeberg

Jag coachar ledare och företag i alla led.

Säkra dina processer och ditt fokus.

Jag har en gedigen erfarenhet från servicebranschen och har arbetat med allt från strategi, affärsutveckling, konceptutveckling till operation.
Jag har coachat medarbetare och ledare.

Vi arbetar i en snabb bransch, med många bollar i luften. Det är lätt att tappa fokus på vad du som ledare faktiskt skall fokusera på utifrån:
– Ditt välmående
– Företagets välmående
– Dina medarbetaras välmående
– Gästens välmående

Jag har ett unikt program, där jag coachar dig vid 6 tillfällen.

Under min karriär har jag själv haft stort behov av coaching – jag önskar att mitt nuvarande jag kunde coacha mitt tidigare jag.
Oscar Lindeberg CEO School of Service


Nedan följer några exempel

Pris: 6 000 kr + moms för 6 tillfällen

Coaching

6 veckors coaching för platschefer på säsongsresorter som står inför en ny säsong med ny personal och ska få upp hela verksamheten att fungera inom en månad. 

6 veckors coaching för HR chefer på hotell eller hotellkedjor som behöver hjälp med onboarding, employer branding och utbildningar. 

6 veckors coaching för SPA chefer på säsongsresorter som ska ansvara för försäljning och personal.

6 veckors coaching för restaurangchefer på säsongsresorter som ska ansvara för försäljning och personal.

Case

Under 2020 – 21 har jag coachat via Matlust och Connect Region Öst

  • MoMuMat
  • Mässrestauranger
  • Vidbynäs 
  • Cater allt