Omlandsanalysen. Besöksnäringen besöker Nämdö den 8:e december 2021. En samskapande workshop.

Summering från grupparbeten

Jag heter Oscar Lindeberg.
Representerar besöksnäringen.
Jag är en del av omlandsanalysen.

I mitt uppdrag ingår bland annat:

 • Att kartlägga besöksnäringen på Nämdö
 • Kartlägga och sätta ett värde på antal besökare ur ett besöksnäringsperspektiv
 • Kartlägga vilka positiva möjligheter och negativa risker som besöksnäringen upplever på grund av den planerade nationalparksbildningen
 • Beskriva eventuella konflikter och motsättningar t ex mellan företag som är baserade i Nämdö skärgård och andra företag, med mark- och vattenägare, myndigheter

Önskat läge efter dagen

Efter dagen skall vi:

 1. Kartlägga vilka positiva möjligheter och negativa risker som besöksnäringen upplever på grund av den planerade nationalparksbildningen
 2. Beskriva eventuella konflikter och motsättningar t ex mellan företag som är baserade i Nämdö skärgård och andra företag, med mark- och vattenägare, myndigheter
 3. Siffror, presentera metod och det vi fått fram
 4. Koppla samman besöksnäringen Nämdö besöksnäring med Stockholm Archipelago och Visit Värmdö
 5. På plats är även Naturvårdsverket och Länsstyrelsen

Omlandsanalysen. Besöksnäringen besöker Nämdö den 8:e december 2021. En samskapande workshop.

Var: Solvik
Tid: 10 till 16

Kl: 14:30
Lunch:
Soppa serveras. Vi bjuder.
Teknik: Oscar tar med sig ”kanon”.

Vi som kommer från land åker med Nämdö Båttaxi
Från Stavsnäs: 09:00
Från Solvik: 16:00

Deltagare:

Vi som kommer ut:

 • Oscar Lindeberg oscar@schoolofservice.se – Arbetar med omlandsanalysen ur ett besöksnäringsperspektiv på uppdrag av Värmdö kommun. Konsult School of Service, ordförande i Visit Värmdö Ideell förening (VVF)
 • Marie Östblom marie.ostblom@stockholm.se. Stockholm Archipelag. Marie kommer prata om Stockholm Archipelago, hur de arbetar med övriga skärgården och den stora satsningen Nature Tribes
  Se filmklipp där Marie pratar om Naturtriben
 • Johan är med på länk johan@gastriklandsbesoksnaring.se. Arbetar med Nationalpark/naturreservat och produktutveckling i Gästrikland. Johan berätta om hur de arbetar ur ett besöksnäringsperspektiv med dessa frågor Gästriklands besöksnäring
 • Camilla Bring, camilla@visitvarmdo.com, vice ordförande i Visit Värmdö. Visit Värmdö arbetar med 3 projekt just nu. Hållbarhet. Kompetensutveckling och Paketering. Camilla kommer berätta mer om digital paketering och MyDesti.
  Se filmklipp om vad VVF arbetar med. Notering: I filmen pratar vi om Citybreka – vi har bytt ut Citybreak och jobbar nu i projektet med MyDesti

Från Nämdö!

Från byggsektorn

Stefan Walden stefan@waldenco.se. Christer Öhman  ulrika.ohman@hotmail.com

Närvara inte:

 • Olle Nordberg, olle.nordberg@marna.se. Entreprenör. Ägare Solvik.
 • Calle Bergsman. Säljer utrustningar restaurangkök. Samt driver pop restauranger i Nämdö skärgård.
 • Irene Sten Westlund. Skärgårdsmuseet
 • Elin Dahlgren
 • Clare
 • Eva Carly. Island Life
 • Villiam Grönholm Ägare, Idöborg.
 • Jonas Hållén, Gräsrotsvandringar. Kan tyvärr inte närvara. Har lämnat input

Marie Östblom berättar om Nature Tribe

Visit Värmdö pratar om 3 projekt. 1. Kompetensförsörjning. 2. Digital sampaketering 3. Hållbarhet

Agenda: 

 1. Sharing is Caring.
  Laget runt. Alla presenterar sig. Vem representerar man: både privat och om man representerar en organisation. Dela kunskap/information expertis du har och vill förmedla kring besöksnäringen. Vi lär oss av varandra

2. Vi som kommer ut presenterar våra insikter och information lite mer ingående

 • Oscar och Visit Värmdö, kollega Camilla Bring berättar om: 
  • Vi ger några exempel på hur andra destinationer arbetar och finansieras
  • Visit Värmdö arbetar just nu med 3 projekt. Hållbarhet, Paketering, Kompetensutveckling
  • Camilla informerar. Övergripande paketering- Vad visit Värmdö fokuserar på som kan vara av intresse för er som destination. Paketering – digital bokningssystem som kan möjliggöra att ni kan paketera och sälja
 • Marie Östblom på Stockholm Archipelago. Berättar om SA samt Naturtriben som hon arbetar stenhårt med tillsammans med resten av skärgården och Visit Värmdö.  Marie har även erfarenheter av att har arbetat med Nationalparker. Marie tar med sin processledare Birgitta. 
 • Johan som arbetar med Nationalpark/naturreservat och produktutveckling i Gästrikland berättar om sina instikter i skapandet av en nationalpark ut ett besöksnäringsperspektiv

2. Siffror.

3. Workshop. Samla utvecklingsidéer och förslag som besöksnäringen lyfter med anledning av nationalparksbildandet. Workshop

4. Workshop. Denna punkt har tagits upp av Christian Pleije. Men ur ett besöksnäringsperspektiv Beskriva eventuella konflikter och motsättningar t ex mellan företag som är baserade i Nämdö skärgård och andra företag, med mark- och vattenägare, myndigheter ur ett besöksnäringsperspektiv

Sammanfattning:

Länkar och information:

Mitt uppdrag:

Jag behöver DIN hjälp! Gör enkät:

Samskapande workshop. Besöksnäringen. 8 dec 2021.

Snabblänk till undersökning:

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård. Länk till Länsstyrelsen Stockholm