Beröm

Beröm – det starkast ledarskapsverktyget

Är ett oerhört starkt verktyg för att stärka medarbetare – kultur och ledare.

Flyttar fokus från en rutten kultur till en härlig organisation.

Syfte: Att motiver en person att bibehålla eller öka ett önskat beteende

1. Beskriv beteendet och det positiva i det

2. Var konkret

3. Uppmuntra medarbetarna att göra det igen Beröm skall vara: Äkta – Motiverande – Personligt – Lagom mängd

Läs mer om:
Hur du bygger ett servicesystem för frontlinjen där Beröm ingår:

Servicesystem för frontlinjen