Alibaba förklarar framtidens retail. Hur ser framtidens hotell- och restaurangupplevelse ut när det kommer till online och offline?

Se även