Vi tar uppdrag inom. Affärs -strategi- värdegrundsarbete samt operations och interim.

Strategiarbete

Var är vi idag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit?

Kontakta oss

Värdegrundsarbete

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden.

Kontakta oss

Affärsutveckling

Affären, paketering, innehåll. servicekoncept, implementation.
Affärsplan eller konceptplan.

Kontakta oss

Operations

Vi hjälper er att strukturera operations. Lönsam gästupplevelse – SOP – Arbetsbeskrivningar – samarbete mellan avdelningar (teamwork) som skall samarbeta för att leverera gästupplevelse

Läs mer nedan

Operations

Vi hjälper er att strukturera operations. 

Lönsam gästupplevelse – SOP – Arbetsbeskrivningar – Kök & Matsalsarbete eller andra avdelningar som skall samarbeta för att leverera gästupplevelse 

Öka gästupplevelsen:
Genom att tänka utifrån och in, ur gästen perspektiv så hjälper vi er att förtydliga servicekoncept – från övergripande till detaljer i leverans

Säkerställer att värderingar blir operationella. Bidrar till tryggare arbetsplats och ökad gästnöjdhet 

Standard operating procedures, säkrar leverans och gästnöjdhet. Tydliga steg där alla medarbetare gör samma sak för att säkerställa ditt servicekoncept och stärka gästupplevelsen 

Utifrån lönsamhet och gästupplevelse.

  • Vilka kritiska punkter skall medarbetarna fokusera på – varje dag?
  • Vilka rutiner och checklister behöver ni för att uppnå önskad servicestandard?

Vem, gör vad och varför? 
Är alla avdelningar synkade och bidrar till gästupplevelsen – för att driva upplevelse och koncept?