Affärsutveckling. Konceptutveckling. Projektledning. Operations

Utveckling

Från affärsutveckling till kultur, struktur och operation. Vi tar uppdrag inom. Affärs -strategi- värdegrund- konceptutveckling, projektledning operations och interim.

Affärsutveckling 

Affären, paketering, innehåll, servicekoncept, implementation.
Vi arbetar med Business Model Canvas eller konceptplan

Värdegrund 

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden

Konceptutveckling 

Lönsamma koncept där vi utgår från gäst och kundbehov och bygger en lönsam affär

Interim och projektledning

Kort eller lång tid. 
Från affär till struktur och operation

Customer Journey Mapping

Ett bra sätt att ta fram rätt service, på gästen eller kundens villkor, är att göra en Customer eller Guest Journey Mapping

Operation

Vi hjälper er att strukturera operations. 
Lönsam gästupplevelse – SOP – Arbetsbeskrivningar – Samarbeta för att leverera gästupplevelse 

Operation 

Vi hjälper er att strukturera operations. 

Lönsam gästupplevelse – SOP – Arbetsbeskrivningar – Kök & Matsalsarbete eller andra avdelningar som skall samarbeta för att leverera gästupplevelse 

1. Lönsam gästupplevelse och koncept

Öka gästupplevelsen:
Genom att tänka utifrån och in, ur gästen perspektiv så hjälper vi er att förtydliga servicekoncept – från övergripande till detaljer i leverans

2. Värderingar

Säkerställer att värderingar blir operationella. Bidrar till tryggare arbetsplats och ökad gästnöjdhet 

3. SOP. Standard Operating Procedure

Standard operating procedures, säkrar leverans och gästnöjdhet. Tydliga steg där alla medarbetare gör samma sak för att säkerställa ditt servicekoncept och stärka gästupplevelsen 

4. Arbetsbeskrivningar, rutiner och checklister

Utifrån lönsamhet och gästupplevelse.

  • Vilka kritiska punkter skall medarbetarna fokusera på – varje dag?
  • Vilka rutiner och checklister behöver ni för att uppnå önskad servicestandard?

5. Samarbete mellan avdelningar

Vem, gör vad och varför? 
Är alla avdelningar synkade och bidrar till gästupplevelsen – för att driva upplevelse och koncept?