Utveckling

Från affärsutveckling till kultur, struktur och operation.
Vi tar uppdrag inom:
Affärs -strategi- värdegrund- konceptutveckling, coachning, projektledning operations och interim.

Kontakta oss

Från affärsutveckling till kultur, struktur och operation.

Vi tar uppdrag inom:

  • Affärs -strategi- värdegrund- konceptutveckling, coachning, projektledning, operations och interim

Värdegrund

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Om medarbetarna ska ha nytta av värderingar måste de omvandlas till konkreta beteenden

Ta fram och levandegör era värderingar.

  • För att skapa en inkluderande och omtänksam kultur där vi ser varandra, krävs en värdegrund som vi faktiskt synliggör och som efterlevs – varje dag.
  • Företag sätter en värdegrund, några ord som allt för ofta inte efterlevs, det blir floskler.
  • Ta fram ett beteende som alla medarbetar gör med varandra varje dag i syfte att tydliggöra era värderingar.
  • Vilka medarbetarbeteenden vill du se för att det skall bli trevligare på jobbet, och hur ska det synliggöras varje dag?
  • En framgångsrik företagskultur skall vara designad, väldefinierad, tydlig för alla och målinriktad.

Operation.

Vi hjälper dig att strukturera upp operation

Coaching av ledare och företag i alla led.

Säkra dina processer och ditt fokus.

Oscar Lindeberg har en gedigen erfarenhet från servicebranschen och har arbetat med allt från strategi, affärsutveckling, konceptutveckling till operation.
Han har coachat medarbetare och ledare.

Vi arbetar i en snabb bransch, med många bollar i luften. Det är lätt att tappa fokus på vad du som ledare faktiskt skall fokusera på utifrån:
– Ditt välmående
– Företagets välmående
– Dina medarbetaras välmående
– Gästens välmående

Jag har ett unikt program, där jag coachar dig vid 6 tillfällen.

Under min karriär har jag själv haft stort behov av coaching – jag önskar att mitt nuvarande jag kunde coacha sitt tidigare jag.
– Oscar Lindeberg CEO School of Service